Posts

EDITORIAL: Fundkoha për përcaktim

EDITORIAL: Mendjemadhësia e një rrencaku

Pse u dorëzua Sulejman Rexhepi

Hixhreti – themel drejt ngadhënjimeve

I vetëpëlqyeri që me intriga do të bëhet reis

KONSTRUKCIONI I NJË TRADHËTIE LEHTËSISHT TË LEXUESHME

Sqarim / Një Fake News rreth Shaqir Fetait

Të sakrifikojmë vetëm në emër të Zotit

Kur gënjenë “ulemaja”

Shaqir Fetai me Koronavirus?!